Gaeilge I Naomh Ultain

Is brea linn an Ghaeilge

Tá suim mór agus dearcadh dearfach i leith na Gaeilge anseo I Scoil Naomh Ultáin. Gach lá, bíonn  seans ag na páistí páirt a ghlacadh I gceachtanna taitneamhach, suimúil, agus gníomhach. Déanann na múinteoirí iarracht mór ceachtanna a phleánáil a gclíonn le suimmeanna na bpáistí mar shampla tagann na páistí le chéile gach déárdaoin chun  amhráin reatha a chanadh le chéile. Chomh maith le sin tá ár stáisiún raidió féin ‘Raidió Ultáin’ againn anois. Bíonn seans ag na bpáistí nuacht reatha, an aimsir, breithlá ar bith agus imeachtaí scoile a phlé. Is léir go bhfuil craolteoirí an todhcaí againn I Scoil Naomh Ultáin.

We have a big interest and a hugely positive attitude to improving our Gaeilge here in St. Ultans. Each day, the children take part in enjoyable, interesting and hands-on Gaeilge lessons. The teachers ensure that lessons appeal to the children’s interests, for example, the children come together each Thursday in the P.E. hall to sing songs in Gaeilge which are currently in the charts. We also have our very own radio station – Raidió Ultáin. The children have the opportunity to discuss current news, the weather, any birthdays and school events. Without doubt, St. Ultans has some future  broadcasters!